Autyzm jest zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania. Mówiąc o osobach z autyzmem trzeba powiedzieć o całym spektrum trudności, z jakimi się borykają, dodając jednocześnie, że trudności te występują u każdej z osób w innym natężeniu. Najczęściej, w przypadku osób z autyzmem, mamy do czynienia z zaburzeniem odbioru świata przez zmysły. Osoby te inaczej odbierają światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Często mają trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Inny sposób odbioru świata powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego. Mają także trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu - budowaniem więzi i okazywaniem emocji w relacjach z innymi ludźmi. Świat osób z autyzmem jest inny od \\\"naszego świata\\\", a kłopoty z komunikacją sprawiają, że osoby z autyzmem borykają się z doświadczeniem psychicznego osamotnienia.
11 lat - w kwietniu 2007 roku -  temu kilkoro rodziców z naszego stowarzyszenia podjęło starania o utworzenie ośrodka terapii dla dzieci z autyzmem, aby pomóc naszym dzieciom w zrozumieniu otaczającego je świata, objąć opieką terapeutyczną. Zaczynaliśmy “od zera”, w Grudziądzu nie funkcjonowała wtedy żadna zorganizowana pomoc terapeutyczna skierowana do osób z autyzmem. Pierwsze kroki skierowaliśmy równocześnie do władz miasta Grudziądza jak i do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność ośrodka. Przez wiele miesięcy toczyły się rozmowy z przedstawicielami władz miasta Grudziądza, których efektem była decyzja o dofinansowaniu kosztów terapii dzieci, postaraliśmy się o pozyskanie środków z PFRON-u - w pierwszym etapie - na przeszkolenie terapeutów, później na dofinansowanie działalności ośrodka terapii. Przy pomocy fachowców - superwizorów - z zakresu terapii behawioralnej przeprowadziliśmy wybór chętnych osób do pracy z naszymi dziećmi, zostało przeprowadzone 3 stopniowe szkolenie - i w kwietniu 2008 roku - po prawie roku starań - pierwsza czwórka dzieci objęta została profesjonalną terapią pod nadzorem superwizorów z Gdańska, do końca 2008 roku udało nam się objąć terapią 12 dzieci. Dzisiaj - po 10 latach działalności - naszą opieką terapeutyczną obejmujemy już 40 dzieci, a nadzór merytoryczny nad terapią sprawują super wykwalifikowani superwizorzy z certyfikatem. Dzięki przychylności władz miasta - wynajmujemy małym kosztem - 200 metrowy budynek w centrum miasta. Każde z naszych dzieci ma swojego terapeutę. Nasi terapeuci pracują z dziećmi nie tylko w ośrodku, jeżeli zachodzi potrzeba - idą z dzieckiem - za zgodą dyrektorów - do przedszkola, szkoły, aby pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, towarzyszą też w razie konieczności wizyty u lekarza, na placu zabaw, w sklepie - tam gdzie toczy się życie i gdzie nasze dzieci mają problemy z zachowaniami i są postrzegane jako niegrzeczne. Koszty terapii dzieci z autyzmem są bardzo wysokie. My jednak dokładamy wszelkich starań, aby rodzice nie płacili za terapię, dlatego każdego roku pozyskujemy środki z budżetu miasta Grudziądza, okolicznych gmin (pomagamy także dzieciom spoza Grudziądza), pozyskujemy także środki z PFRON-u poprzez udział w ogłaszanych projektach i konkursach dla organizacji pozarządowych. Dużym wkładem finansowym w działalność naszego ośrodka terapii jest 1% podatku - i tu zaangażowani są wszyscy nasi rodzice, którzy wszelkimi sposobami starają się zdobyć jak najwięcej pieniędzy. W ubiegłym 2017 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy imprezę charytatywną Niebieski Bieg - chcieliśmy pokazać grudziądzanom, że nie tylko wyciągamy rękę po gotowe pieniądze, ale także potrafimy zorganizować imprezę, na której wszyscy dobrze się bawią, dzieci mają masę atrakcji, a biegacze przebiegną 3,5 km po przepięknej nadwiślańskiej trasie. W tym roku po raz kolejny - 27 maja zorganizujemy Niebieski Bieg i mamy nadzieję na tak dużą frekwencję miłośników biegania i ich rodzin.